Diller

Genel Bilgi

Eğitim Bilimleri Bölümü 1983 yılı itibariyle dönemin Teknik Eğitim Fakültesine bağlı olarak faaliyetine başlamış ve gerek lisans düzeyinde gerekse lisansüstü düzeyde hizmet vermiştir. 1998 yılından itibaren Eğitim Fakültesinin aktif olarak öğrenci almasının ardından, bu bölüm Eğitim Fakültesi bünyesinde etkinliğine devam etmiştir.

Bölüm içerisinde;

  • Eğitim Programları ve Öğretim,

  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,

  • Eğitim Yönetimi,

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

  • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri,

  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ve

  • Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalları yer almaktadır.

Bu Anabilim dallarından Eğitim Programları ve Öğretim ile Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü programlar mevcuttur. Her iki anabilim dalında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları aktif olarak hizmet vermektedir. Bu programların uzaktan eğitim programlarına ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

Zengin öğretim üyesi ve elemanı kadrosuyla evrensel ve etik değerler bağlamında üreteceği bilgi, sunacağı hizmetler ile ülke eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesinde lisans düzeyinde eğitim hizmeti sunmanın yanında, lisansüstü düzeyde eğitim veren aynı zamanda Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında gerek yurt içinden gerekse yurt dışından öğrencilere hizmet sunan bir bölümdür. 

Bölümümüz, lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi bölümlerinin pedagojik formasyon eğitimi derslerinin bölümlerle eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin yanında, pedagojik formasyon eğitimi kursunun yürütülmesinden de sorumludur. Ayrıca, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 2 dönemdir İngilizce olarak Ganalı yabancı öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi kursu düzenlenmektedir. Bölümümüz, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dallarında Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programları yürütmektedir. Ayrıca, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalları Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının kurulması için müracaat yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.

Türkçe