Diller

Akademik Personel

Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.         İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

(Anabilim Dalı Başkanı)

E-posta :  ngomleksiz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 4936
 
 

 Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR

(Harran Üniversitesi'ne görevlendirildi.)

 

E-posta :  bakpinar@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4932

 

 

 

Prof. Dr. Murat TUNCER
 
E-posta :  mtuncer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4930

 
Doç. Dr. İ. Yaşar KAZU E-posta :   iykazu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4933

 
Doç. Dr. Hilal KAZU
 
E-posta :  hkazu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4939

 
Doç. Dr. Ayşe Ülkü KAN E-posta :  aulkukan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
4935
 

Dr. Öğr. Üys. Ferhat BAHÇECİ

 

E-posta :  ferhatb@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
4923
 
 

 

Dr. Öğr. Üys.  Ayşenur KULOĞLU

 

E-posta :  adonder@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4926

 

Öğr. Gör. Dr. Serkan PULLU

E-posta :  spullu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4925

 
Arş. Gör. Dr. Mehmet EROĞLU E-posta :  mehmeteroglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4921

 

Arş. Gör. Dr. Vildan DONMUŞ KAYA

E-posta :  vildandnms@gmail.com
Tel : 424-2370000-4845

 

 

 Eğitim Yönetimi A.B.D.

 

 İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

(Anabilim Dalı Başkanı)

E-posta :   zdemirtas@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4940

 

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN

 

E-posta :  mboydak@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4931

 
Prof. Dr. İmam Bakır ARABACI E-posta :   barabaci@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4938

 
Prof. Dr. Necmi GÖKYER E-posta :    ngokyer@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4941

 
Prof. Dr. Muhammed TURHAN E-posta :     mturhan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4937

 
Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR E-posta :     tyozdemir@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4929

 
Dr. Öğr. Üys. Muhammed ZİNCİRLİ E-posta :    mzincirli@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4929
kişisel web sayfası
Arş. Gör. Dr. Ufuk ERDOĞAN E-posta :      uerdogan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4925

 
Arş. Gör. Yusuf Celal EROL E-posta :      ycerol@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4920
 

 

Arş. Gör. Zeynep UMUR ERKUŞ E-posta :     
Tel :424-2370000-4921
 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.

 

 İletişim Bilgileri

 Doç. Dr. Mustafa SAVCI

(Anabilim Dalı Başkan)

E-posta :    msavci@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4927

 

Dr. Öğr. Üys. Nesrullah OKAN

E-posta : nokan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4994

Arş. Gör. Dr. Yahya ŞAHİN E-posta :   yahya.sahin@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4927

Arş. Gör. Rüstem Göktürk HAYLİ

E-posta :   rghayli@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4927

 
Arş. Gör. Arzu ARSLAN
E-posta :  arzuarslan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4927
 

 


 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D

 

 

Dr. Öğr. Üys. Hakan POLAT

(Anabilim Dalı Başkan)

E-posta :  hakanpolat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000- 4979

Dr. Öğr. Üys. Dönüş ŞENGÜR

 

E-posta :  dsengur@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000- 4996

 

     
Dr. Öğr. Üys. Songül KARABATAK E-posta :  skarabatak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4988

 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri A.B.D.

 

 

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN

(Anabilim Dalı Başkan V.)

E-posta :  mboydak@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4931

 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi A.B.D.

 

 

Prof. Dr. Muhammed TURHAN

(Anabilim Dalı Başkan V.)

E-posta :     mturhan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-4937

 

 

Öğretim Teknolojileri A.B.D.

 

 

 

Dr. Öğr. Üys. Ayşe Ülkü KAN

(Anabilim Dalı Başkan V.)

E-posta :  aulkukan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-
4935
 

 

Türkçe