Diller

Misyon ve Vizyon

A. Misyonumuz

  • Ülkemizin eğitim bilimleri alanında nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamak
  • Bütün iç ve dış paydaşlarımıza nitelikli, hızlı ve tam hizmet sunmak
  • İnsan odaklı bir anlayışla, bilimsel yaklaşımı öne çıkaran, bölgemizin ve ülkemizin eğitim bilimleri alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir bölüm olmak ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak.

B. Vizyonumuz

Eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalara katkı sağlayarak, yenilikçi eğitim anlayış ve uygulamalarının geliştirilmesine öncülük etmek.

Türkçe