Diller

Değerler

 Değerlerimiz

 • Demokrasi
 • Fırsat eşitliği
 • İnsan hakları
 • Toplumsal değerler
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Hesap verebilirlik
 • Hoşgörü
 • Saygı
 • Takım bilinci
 • Özdenetim
 • Katılımcı yönetim anlayışı ve bilginin paylaşımı
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
Türkçe