Diller

Eğitimde Proje Geliştirme Dersi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Vildan DONMUŞ KAYA, Eğitim Fakültesi Seçmeli derslerinden Eğitimde Proje Geliştirme dersi kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlat Eğitim Bölümü Resim-İş Eğitim ABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ ile öğrencileri bir araya getiren bir webinar düzenledi. Webinarda Sayın Erişti, "Neleri, Neden araştırırız?", "Çalışılabilecek araştırma konuları", "Projelerde araştırma desenleri", "Projelerde örneklem", "Proje sorusu ve desen ilişkisi", "Projelerde Maliyet yönetimi-Bütçe", "Projelerde Zaman", "Proje geliştirme süreci", "Proje yönetiminde başarı", "Proje kabul edilebilirliğindeki ölçütler",  "Projede süreç değerlendirme" konularından bahsederek, kendisinin de yürütücü veya araştırmacı olarak bulunduğu projelerden örnekler verdi. Düzenlenen bu etkinliğe katılımdan onur duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Erişti, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam eden öğretmen adaylarıyla pandeminin bittiği bir dönemde yüz yüze de buluşmayı temenni ettiğini dile getirerek oturumu sonlandırdı.